MÜPA TARIM VE GIDA SAN. A.Ş.
KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

MÜPA TARIM ve GIDA SANAYİ A.Ş olarak; değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi, FSSC 22000 ek gereklilikler ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Sürekli gelişim anlayışı ile oluşturduğumuz Entegre Kalite Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda müşterimize her zaman en yüksek kalitede hizmet vermeyi,
 • Gıda üretim teknolojisi kurallarına ve yasal mevzuata uyarak, üretim kalitesi ve gıda güvenilirliğini sağlamayı ve sürekli geliştirmeye çalışmayı,
 • Tüm faaliyetlerinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranılan bir firma olmayı,
 • Yasal kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin sürekli takibini yaparak yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmeyi, çalışanlarımızın sorumluluklarının bilincinde olmasını sağlamayı,
 • Müşteri taleplerini zamanında doğru ve güvenli bir şekilde yerine getirme konusunda müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı,
 • Müşterilerimizle olan ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamayı,
 • En uygun en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları engellemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi ve mevcut kaynaklarımızı etkin kullanmayı,
 • Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir ilişki içinde olmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerini benimsemesini, uygulamasını ve sürdürebilmesini sağlamayı, bu konuda sürekli çalışanlarımızın eğitim ve gelişimleri için kaynak sağlamayı, mesleki bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeyi,
 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı,
 • Taklit tağşiş önleme, gıda savunmayı sağlamayı,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

İyi Tarım Uygulamaları denilince; tarımsal üretimin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrollü olarak yapıldığı, bu üretimin sonucunda elde edilen ürünün sertifikalandırılarak tüketiciye ulaştırıldığı işlemler zinciri akla gelmelidir.

Kalite Yönetim sistemine ve Gıda güvenliğine öncelik veren Müpa Tarım ve Gıda San. A.Ş. hak edilmiş kalite belgeleri ile, sürekli iç ve dış denetim altında faaliyetini sürdürmektedir.